Privacyverklaring

Lieke Rijkx is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lieke verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van haar diensten of als je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die Lieke verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw surfgedrag
 • Internetbrowser en apparaat type

Lieke verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief (na aanmelding via website)
 • Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te voeren
 • Je informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Lieke analyseert je gedrag op de website om daarmee haar website te verbeteren en het aanbod van haar diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Lieke verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lieke neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Lieke je persoonsgegevens bewaart

Lieke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo lang iemand klant bij haar is, bewaart ze de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden

Lieke deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies

Lieke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Lieke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan haar website heeft Lieke je geïnformeerd over deze cookies en heeft ze jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op:

 • Intrekken van je toestemming voor gegevensverwerking
 • Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lieke
 • Gegevensoverdraagbaarheid (dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Lieke van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen)

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@liekeschrijft.nl.

Lieke beveiligt jouw persoonsgegevens

Lieke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@liekeschrijft.nl.