Kerstavond. Mijn lief, mijn schoonmama en ik zitten in de lokale bitterballenfeestzaal en luisteren naar het koor waarin mijn mama erg hoge noten weet te raken. Tot ik opzij kijk. Vanaf dat moment hoor ik niets meer. Ik ben afgeleid door de bijzonder brute aanval op de Nederlandse taal in het algemeen en het gebruik van leestekens in het bijzonder:

Vooral de ; fascineerde me. Dit leesteken, waar een professor op de VU ooit een hele les aan besteedde, spookte de rest van de avond door mijn hoofd.