Op de middelbare school haalde ik ternauwernood voldoendes voor Engels en ik bak er nog steeds niet veel van, maar de tekst op dit bord deed pijn aan mijn ogen. Wat op de borden aan eten geserveerd werd daarentegen, was erg smakelijk.